Izrada i montaža:

  • apsorbera,
  • potporne konstrukcije vlažnog dimnjaka,
  • konstrukcije cjevnih i kosih mostova,
  • tornjeva i presipne stanice,
  • čelične konstrukcije iznad silosa gipsa,
  • cjevovoda …

Montaža:

  • pumpne stanice,
  • montaža vlažnog dimnjaka,
  • montaža pomoćnog rezervoara,
  • montaža opreme u i oko apsorbera …

Svi radovi su izvedeni na postrojenju za odsumporavanje dimnih gasova za ”RUDIS” Trbovlje u RiTE Ugljevik.