Izrada i montaža elektro filtera

Izrada i montaža izmjenjivača toplote (ekonomajzera)

Izrada i montaža tehnološke opreme i cjevovoda

Izrada i montaža posuda pod pritiskom

Izrada i montaža čeličnih rezervoara

Izrada i montaža cjevovoda/toplovoda

Izrada i montaža čeličnih konstrukcija

Remonti tehnoloških postrojenja

Remonti termoelektrana, šećerana, rafinerija ...

Izrada i montaža kotlovskih postrojenja

Kontrola zavarenih spojeva

Auto dizalice 20 – 130 tona

Usluge u proizvodnoj hali

– Zavarivanje najsavremenijim postupcima i opremom; ručno, poluautomatsko; konstrukcionih, nehrđajućih i toplotno otpornih čelika, te obojenih metala.

– Izrada čeličnih konstrukcija

– Hladno oblikovanje limova, izrada opreme i dijelova opreme, čeličnih silosa, posuda pod pritiskom, skladišta, ciklona, te izrada čeličnih konstrukcija za razne namjene,

– Izrada tehnološke opreme

– Izrada rezervoara i cisterni

– Izrada mosnih dizalica – kranova,

– Automatsko rezanje limova CNC mašinom rezačicom – plazma,

– Automatsko rezanje profila,

– Automatsko sačmarenje,

– Rolovanje,

– AKZ,

– Izrada toplotnih izmjenjivača,

– Ispitivanja zavarenih spojeva metodama NDT,

– Obuka i atestacija zavarivača …

Usluge na terenu

– Montaža čeličnih konstrukcija,

– Montaža tehnološke opreme za: pivare, vinarije, mljekare (obrada nehrđajućih čelika), šećerane, rafinerije ulja, rafinerije nafte,

– Radiografska i ultrazvučna kontrola zavarenih spojeva, u radionici i na terenu, te kontrola nepropusnosti sa vakumom i tečnim medijem,

– Remont industrijskih postrojenja,

– Montaža rezervoara i cisterni,

– Montaža raznih cjevovoda (prokrom i crni materijal),

– Montaža mosnih dizalica – kranova,

– Montaža toplotnih izmjenjivača,

– Transport i mehanizacija …