Istorija

”Bosnamontaža” a.d. Prijedor je osnovana 1957. godine. Razvijala se kao proizvodno, montažno uslužno preduzeće u oblasti izrade i montaže čeličnih konstrukcija, procesne opreme i remontnih radova industrijskih postrojenja.

Bosnamontaža danas

Danas je ”Bosnamontaža” akcionarsko društvo u većinskom vlasništvu dva lica.

Zapošljava kontinuirano 100 radnika u proizvodnoj hali i na terenu, te u toku remontnih radova po termoelektranama, cementarama, šećeranama i pivarama još dodatnih 50 ljudi a po potrebi i više.

Struktura radne snage je kvalifikacija bravara, cjevara, zavarivača, vozača, dizaličara, električara, inženjera i ekonomsko-administrativnih radnika.

Raspolažemo sa vlastitim auto-dizalicama (6 komada), nosivosti od 8 do 130 tona i specijalnim vozilom za prevoz vangabaritne konstrukcije.

U kooperativnim odnosima imamo mogućnost korištenja dizalica 250 i 500 t.

Proizvodna hala

U proizvodnoj hali možemo proizvoditi tešku čeličnu konstrukciju, rezervoare, cjevovode, silose, dimnjake i cisterne.

Od važnije opreme u hali navodimo: veliku razačicu za profile, CNC mašinu za bušenje rupa na profilima i limovima, CNC rezačicu limova debljine od 1 do 100mm sa jednim plazma gorionikom i dva gasna gorionika i radnim stolom 2x12m, rol mašinu za motanje limova debljine do 30mm i širine do 3m, makaze, prese i sl.

U pogonu za AKZ instalirana je automatska sačmara za sačmarenje profila i limova te odgovarajuća oprema za nanošenje AKZ premaza.

Konstrukciju i opremu izrađujemo, sačmarimo, farbamo, transportujemo i montiramo po zahtjevu kupca.

Kontrola i ispitivanje zavara

Posjedujemo vlastitu laboratoriju za ispitivanje zavara u hali i na terenu (penetranti, ultrazvuk, rengensko snimanje).

U proizvodnoj hali imamo kabinet sa sedam kabina u kojima vršimo obuku zavarivača u svim vrstama postupaka zavarivanja.

Sertifikati i licence

Preduzeće ima potrebne licence izdane od nadležnih ministarstava za izvođenje radova u oblasti proizvodnje i montaže čelične konstrukcije i tehnološke opreme u svim vrstama industrije:

ISO 9001 Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtjevi
DIN EN ISO 3834-2 Zahtjevi kvaliteta pri zavarivanju – Zavarivanje topljenjem metalnih materijala-Dio2: Opšti zahtjevi kvaliteta
DIN EN ISO 3834-2 proizvodnja opreme pod pritiskom prema PED 2014/68/EU, prilog I, tačka 3.1.
Primenjeni standardi i propisi za proizvodnju opreme pod pritiskom:
PED/DGRL 2014/68/EU
DIN EN 12952
DIN EN 12953
DIN EN 13445
DIN EN 13480
EN 1090-1 Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija – Dio1: Zahtjevi za ocjenu usaglašenosti konstrukcionih komponenta
EN 1090-2 Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija – Dio2: Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije – Izvršna klasa EXC 4
CCPF-1090-2 Izvođenje sječenja, probijanja i formiranja
ISO 45001 (ex OHSAS 18001)  Sistemi menandžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu – Zahtjevi sa uputstvom za korišćenje
ISO 14001 Sistemi menandžmenta životnom sredinom – Zahtjevi sa uputstvom za korišćenje