Reference po godinama

– Remont izmjenjivača toplote i sistema otprašivanja (vakuum aparati, rekonstrukcija filterskog postrojenja sa propratnim konstrukcijama i cjevovodima u R–S Silikon Mrkonjić Grad, BiH
– Nabavka cijevi, zamjena i valcovanje cijevi u 4 vakum aparata – zamjena vakumskih cjevovoda te zamjena pregrijača I i II na parnom kotlu K2(585) u energani fabrike šećera Crvenka, Srbija
– Izrada i isporuka čeličnih konstrukcija sklopova transportera za konzorcij Hitachi i Rudis Trbovlje za projekat odsumporavanja u TE Ugljevik, BiH

– Izrada i montaža gorionika u RiTE Gacko, BiH

– Izrada čelične konstrukcije u TE Ugljevik za Rudis Trbovlje

– Izrada i montaža cjevovoda u TE Ugljevik za Rudis Trbovlje

– Zamjena cijevi na zagrijaču vazduha u RiTE Stanari, BiH

– Sanacija gasovazdušnog trakta kotla P–64 u RiTE Gacko, BiH

– Nabavka materijala, izrada i isporuka čelične konstrukcije u Petrol Invest Sarajevo, BiH

– Proizvodnja, montaža silosa za hlornu prašinu 2000m3 + 200m3 i čelične konstrukcije – BEO hlorni bajpas u LaFarge BFC Beočin, Srbija

– Izrada čelične konstrukcije filtera i kućišta ventilatora u Venteh d.o.o. Krško, Slovenija

– Izrada i montaža ekonomajzera za Toplanu Kruševac, Srbija

– Izrada i montaža konstrukcije mostova, tornjeva i presipne stanice u TE Ugljevik, BiH za Rudis Trbovlje, Slovenia

– Zamjena dijela plašta peći u Titan cementara Kosjerić, Srbija
– Rekonstrukcija mosta trakastog transportera u TE Ugljevik,  za Aragosta Invest d.o.o., BiH

– Izrada i montaža čelične konstrukcije iznad silosa gipsa,  Rudis Trbovlje za TE Ugljevik, BiH.
– Montaža opreme u i oko Apsorbera, projekat odsumporavanje dimnih gasova na 300 MW bloku Termoelektrane Ugljevik u Republici Srpskoj, BiH za Rudis Trbovlje, Slovenija
– Montaža nosećeg prstena za dimnjak i montaža dimnjaka na postrojenju za odsumporavanje u TE Ugljevik, za Plasticon Holandija
– Izrada cijevnih zmija ekonomajzera – Global ispat koksna industrija Lukavac, BiH
– Remontni radovi na posudama pod pritiskom i izmjenjivačima, Rafinerija nafte Brod, BiH
– Godišnji remont postrojenja, R–S Silikon Mrkonjić Grad, BiH
– Izrada i montaža AB/LCL kolone i pripadajućih cjevovoda, Sisecam soda Lukavac, BiH.
– Montaža vakum aparata „Forman“, Fabrika šećera Crvenka, Srbija
– Sanacija difuzije RT–4,  Fabrika šećera Žabalj, Srbija
– Zamjena cjevovoda i dotrajalih limova na pripremi proizvodnje, Fabrika šećera Žabalj, Srbija
– Sanacija gasovazdušnog trakta kotla P–64, TE Gacko, BiH
– Izrada i montaža kanala dimnih gasova od kotla do ekonomajzera, Rafinerija nafte Brod, BiH
– Rekonstrukcija skladišta i zagrijavanja mazuta, Titan cementara Kosjerić, Srbija
– Zamjena dijela plašta mlina cementa, Titan cementara Kosjerić, Srbija
– Sanacija lančanika dodavača ispod silosa sirovog čvrstog goriva, Titan cementara Kosjerić, Srbija
– Montaža gumene trake kosog trakastog transportera, Titan cementara Kosjerić, Srbija
– Sanacija stuba mosta i cjevovoda, Titan cementara Kosjerić, Srbija

– Zamjena dijela plašta zubnog vijenca i pogonskog zupčanika na rotacionoj peći u cementari Titan Kosjerić, Srbija

– Izrada i montaža kanala,  Fusche kruje cement Factory – Albanija

– Popravka i zamijena izlaznog dijela sekcije peći za cement sa novim, uključujući prsten za hlađenje, zaptivku i livene dijelove Fusche kruje cement Factory – Albanija

– Izrada i montaža cijevnog mosta, Rafinerija nafte Brod, BiH

– Sanacija gasovazdušnog trakta kotlovskog postrojenja, TE Gacko, BiH

– Demontaža i montaža BW difuznog tornja, Fabrika šećera ‘’Šajkaška’’ Žabalj, Srbija

– Izrada i montaža novog unutrašnjeg plivajućeg krova, Rafinerija nafte Brod, BiH

– Demontaža, izrada i montaža pregrijača pare, Sunoko, Novi Sad, PC Vrbas, Srbija

– Zamjena kanala dimnih plinova, remont kanala ugljenog praha i gorionika, remont

mlinskog postrojenja, remont međupregrijala pare, TE Ugljevik, BiH

– Demontaža, nabavka materijala, izrada, isporuka i montaža izlaznih kanala dimnog gasa

Euro mont ing. Beograd za TE Ugljevik, BiH

– Izrada čelične konstrukcije, Springer Austrija

– Rekonstrukcija sušare rezanaca na ugalj, bubanj 1 i 2, Sunoko Novi Sad, PC Vrbas, Srbija

– Izrada i montaža plašta apsobera (rezervoar kruškastog oblika sa mnogo ojačanja oko rezervoara), montaža pomoćnog rezervoara, potporne konstrukcije vlažnog dimnjaka i čelične konstrukcije pumpne stanice, konzorcij Hitachi i Rudis Trbovlje za projekat odsumporavanja u TE Ugljevik, BiH

– Zamjena cijevi ekonomjzera kotla, Rafinerija ulja Modriča, BiH

– Godišnji remont postrojenja, R–S Silikon Mrkonjić Grad, BiH

– Godišnji remont postrojenja, Rafinerija nafte Brod, BiH

– Radovi na sanaciji gasovazdušnog trakta kotlovskog postrojenja u TE Gacko, BiH.
– Izrada i zamjene kanala ugljenog praha, remont ventilatora dimnih plinova, zamjena ventilatora hladnog gasa sa zamjenom temelja i spajanje u funkcionalnu cjelinu, remont odlagača uglja sa  zamjenom točkova, remont dozatora i dodavača u TE Ugljevik, BiH
– Nabavka materijala i izrada čelične konstrukcije za industrijske mašine Springer, Austrija
– Izvođenje radova na povećanju proizvodno–tehničke mogućnosti izmjenjivača (zamjena cjevnog snopa izmjenjivača) u rafineriji ulja Modriča, BiH
– Zamjena (demontaža, priprema, izrada i montaža) cjevovoda pumpi i zgušnjivača u Arcelor Mittal Prijedor, BiH
– Mašinski radovi na zamjeni (demontaža, montaža, centriranje i zavarivanje) nosivog prstena rotacione peći zajedno sa dijelom plašta u cementari Titan Kosjerić, Srbija

– Izrada, isporuka i montaža čelične konstrukcije separatora u cementari Titan Kosjerić, Srbija.
– Montaža konstrukcije livne platforme i bunkera u Arcelor Mittal Zenica, BiH
– Demontaža silosa šećera kapaciteta 40000t u šećerani u Crnji, transport i montaža u šećerani u Kovačici, Sunoko Srbija
– Izrada i montaža dekantera, rezervoara filtrata, rezervoara mulja i cjevovoda na stanici čišćenja soka u fabrici šećera Crvenka, Srbija
– Remontni radovi u rafineriji nafte Brod, BiH
– Sanacija pregrijača pare na kotlu Đuro Đaković, šećerana Kovačica, Srbija
– Zamjena dijelova bubnja sušare kristala, demontaža prstenova, zupčastog vijenca i pogonskog zupčanika u Baču, transport u Kovačicu te montaža prstenova i zupčastog točka u šećerani Kovačici, Srbija

– Izrada čelične konstrukcije i transportera u cementari Lafarge Beočin, Srbija
– Montaža glavne zgrade (proizvodne zgrade) i tehnološke opreme za fabriku RS Silikon Mrkonjić Grad -3000 t konstrukcije i opreme, BiH
– Montaža čelične konstrukcije, transportnog sistema, mlinova (drobilica) i ostale opreme u R-S Silicon d.o.o.  Mrkonjić Grad za italijansku firmu OM Siderurgica, BiH
– Izrada i montaža filterskog postrojenja za Ivicom (Boldrocchi Italija) za fabriku R-S Silikon -700 t
– Remontni radovi u TE Gacko, BiH
– Remont i održavanje u TE-TO Senta (zamjena visokopritisnog cjevovoda i remont tehnološke opreme (izmjenjivača, difuzije, presa…) Srbija
– Sanacija (zamjena dijela plašta i krova)  rezervoara B97 u rafineriji nafte Brod, BiH
– Sanacija difuzije RT-4 u a.d. fabrika šećera “Šajkaška” Žabalj, Srbija
– Remont bubnja za pranje rude u Arcelor Mittal Prijedor, BiH
– Izrada sistema deponovanja mulja u PK jezero u Arcelor Mittal Prijedor, BiH
– Nabavka i instalacija vrelovoda DN350, izrada i montaža kanala, izrada hale za lagerovanje bio mase u novoj toplani u Prijedoru, BiH za Urbas Maschinenfabrik GmbH, Austrija
– Montaža konstrukcije livne platforme i bunkera u Arcelor Mittal Zenica, BiH
– Izrada komplet energane na bio masu kapaciteta od 2x14MW za DES Danish Energy Systems, Danska

– Izrada i montaža čelične konstrukcije postrojenja filter prese GMS-a i montaža opreme filter prese u rudniku Arcelor Mittal Omarska
– Ugradnja dvostepene EMS za tretman dijela pijeska klasifikatora u rudniku Arcelor Mittal Omarska
– Izrada i montaža čelične konstrukcije za realizaciju projekta izrade cevastog transportera – SSW faza 2, fabrika cementa ”La Farge BFC” Beočin, Srbija
– Rekonstrukcija sistema za stvaranje vakuma sekcije 31 i sanacija krova na rezervoarima B-97 i S-40, ”ZNSM-BLK” d.o.o. Brod i Rafinerija nafte Brod
– Izrada i montaža čelične konstrukcije za tehnološke cjevovode na komunikacijama između fabričkih pogona po projektu ”Novi kompleks za sjedinjavanja ulja za podmazivanje”, rafinerija ulja Modriča
– Rekonstrukcija cjevovoda, spajanje turbine 7,5 MW u tehnološku cjelinu kao i ugradnja filtera krečnog soka te godišnji remont i održavanje ”TE-TO Senta” Srbija
– Nabavka usluga izrade i zamjene kanala ugljenog praha u rudniku i termoelektrani Ugljevik
– Rekonstrukcija trakta dimnih gasova kotlovskog postrojenja, za potrebe remonta kao i radiografska kontrola zavarenih spojeva – remont u Rudniku i termoelektrani Gacko

– Izrada, AKZ-a i montaža metalnih konstrukcija cijevnog mosta za tehnološke cjevovode, montaža opreme i tehnoloških cjevovoda na Komunikacijama između fabričkih pogona (Naslov 100-08) i Rezervoarima baznih ulja (Naslov 100-02) po projektu ”Novi kompleks za sjedinjavanje ulja za podmazivanje” u Rafineriji ulja – Modriča
– Godišnji remont i održavanje postrojenja fabrika šećera TE-TO Senta
– Izrada i montaža rezervoara za melasu V=12000 m3 u šećerani Sunoko – Pećinci
– Remontni radovi na termoelektrani Gacko
– Demontaža u Zrenjaninu, transport i montaža u Pećincima silosa za šećer u šećerani Sunoko, Pećinci, Srbija

– Rafinerija nafte ”Brod” – montaža cjevovoda – projekt ”Luel”
– Rafinerija nafte ”Brod” – Montaža rashodomjera sekcije 04B
– ”PMP Jelšingrad” – Sječenje pozicija
– ”TE-TO Senta” Srbija – remont i održavanje
– Rafinerija nafte ”Brod” – remot
– Rafinerija nafte ”Brod” – izrada i montaža cjevnog mosta sekcije 01 – prenos komunikacija sekcije 01
– ”TE Ugljevik” – remont
– ”SUNOKO” d.o.o. Novi Sad – proizvodni centar Vrbas – montaža cjevovoda i čelične konstrukcije
– ”JP Elektroprivreda BiH” Sarajevo – zamjena cijevnih registara NTZ-4, bloka 6 sa zamjenom mesinganih i čeličnih cijevi
– ”Arcelor Mittal” Prijedor – izrada prenosnog koša
– Šećerana ”Šajkaška” Žabalj – Izrada i montaža perača CO2 gasa
– ”EPS – Trebinje – RiTE Gacko” – Sanacija NTZ-4 i PS-115
– ”VH-Montenegro” d.o.o. Nikšić Crna Gora – izrada i montaža čelične konstrukcije za halu
– ”Venteh” d.o.o. Krško Slovenija – Izrada čelične konstrukcije elektrofiltera

– Demontaža postojećeg, izrada i montaža  novog rashladnog tornja u fabrici cementa ”La Farge” Beočin, Srbija
– Montaža uređaja i čelične konstrukcije za a.d. šećerana ”TE-TO” Senta, Srbija
– Demontaža  kotlovnice u Požarevcu i montaža u šećerani ”Kovačica”, Srbija
– Izrada gorionika za ”Enikon Mont” Zvornik (za TE Ugljevik) , BiH
– Zamjena stojki i interventna grupa u TE Gacko, BiH
– Montaža cjevovoda i opreme na postrojenju za izdvajanje benzena iz plaformata sekcije 04B – Rafinerija ”Brod”, BiH
– Remont u livaonica željeza i radovi na remontu autoklava i drugoj opremi u željezari ”Arcelor Mittal” Zenica, BiH
– Demontaža kotlovnice u Kotor Varoši i montaža u šećerani Pećinci, Srbija

Izrada i montaža rezervoara 12000 m3 u šećerani ”Donji Srem” Pećinci Srbija
– Remont nosača međupregrijača u TE ”Ugljevik”, BiH
– Remont nosača međupregrijača u TE ”Gacko”, BiH
Izrada i montaža dva rezervoara 350 m3 u rafineriji ulja ”Bimal” Brčko, BiH
– Montaža opreme i cjevovoda u šećeranama: ”Vrbas”, ”Žabalj”, ”Pećinci”, ”Crvenka”, ”Senta”, Srbija
– Montaža cjevovoda sekcija 37 u rafineriji nafte ”Brod”, BiH
– Izrada konstrukcije elektro filtera za ”Tegus” Zagreb, Hrvatska
– Izvođenje radova na sanaciji sekcija 31, 32 i 37 u rafineriji nafte ”Brod”, BiH
– Izrada i montaža čelične konstrukcije tehnološke i kablovske estakade u rafinerija nafte ”Brod”, BiH
– Izrada i montaža čelične konstrukcije, krovopokrivački, građevinski, limarski i elektro radovi industrijska hala, ”Arcelor Mittal” Prijedor, rudnik Omarska, BiH
– Godišnje održavanje,demontaža, montaža i remont opreme, cjevovoda i armatura u ”TE–TO” šećerana Senta, Srbija
– Izrada i montaža čelične konstrukcije etažerke u rafinerija nafte ”Brod”, BiH
– Čelična konstrukcija za ”TGP Gradnje” Metlika, Slovenija (rafinerija nafte ”Brod”), BiH