Izvođenje radova na montaži nove opreme za investicioni projekat ‘’Novi filter tehnološke linije pripreme sirovinskog materijala’’ (sistem za otprašivanje i sistem za povrat novih gasova)  u fabrici cementa Lafarge u Beočinu.