Preduzeće za montažno proizvodne i uslužne djelatnosti „Bosnamontaža“ a.d. Prijedor, dana 28.01.2021., zbog povećanja obima posla kao i potencijalnih projekata na teritoriji EU raspisuje:

K O N K U R S
za prijem radnika

 1. Rukovodilac radilišta ______________________________________ 2   izvršioca
 2. Poslovođa na radilištu _____________________________________ 2   izvršioca
 3. Bravar – montažer_________________________________________ 15 izvršilaca
 4. Zavarivač elektro i /ili CO2 ________________________________ 10 izvršilaca
 5. Vozač dizaličar ­____________________________________________ 2   izvršioca
 6. Električar __________________________________________________ 2   izvršioca
 7. Kontrolor u proizvodnji ____________________________________ 1   izvršilac
 8. Kontrolor za radiografiju i ultrazvuk_______________________ 2   izvršioca
 9. Diplomirani pravnik_________________________________________ 1  izvršilac


Opšti uslovi za sva radna mjesta:

 • da imaju opštu zdravstvenu sposobnost (uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati će dostaviti nakon prijema),
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • da su spremni za kolektivan rad i rad na terenu.

Posebni uslovi za radno mjesto rukovodilac radilišta:

 • diploma VSS, VŠ ili SSS mašinskog ili drugog tehničkog smjera,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • poznavanje rada na računaru (Word, Excel, itd.) kao i u mašinskim programima (Auto Cad i slični programi),
 • poželjno poznavanje stranih jezika (engleski, njemački), ali nije obavezno,
 • poželjno iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima, ali nije obavezno.

Posebni uslovi za radno mjesto poslovođa na radilištu:

 • diploma SSS ili VKV majstor mašinskog ili drugog tehničkog smjera,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • poželjno poznavanje rada na računaru (Word, Eexcel, itd.) kao i osnove u mašinskim programima (Auto Cad i slični programi), ali nije obavezno,
 • poželjno poznavanje stranih jezika (engleski, njemački), ali nije obavezno,
 • poželjno iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima, ali nije obavezno.

Posebni uslovi za radno mjesto bravar-montažer, zavarivač elektro i /ili CO2:

 • sklonost za timski rad i rad na terenu,
 • poželjno radno iskustvo u struci.

Posebni uslovi za radno mjesto vozač-dizaličar:

 • diploma SSS ili KV,
 • vozačka dozvola C kategorije,
 • poželjno iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima, radovi na terenu se izvode u Republici Srpskoj, Srbiji i Austriji.

Posebni uslovi za radno mjesto električar:

 • KV električar,
 • sklonost za timski rad i rad na terenu,
 • poželjno radno iskustvo u struci.

Posebni uslovi za radno mjesto  kontrolor u proizvodnji

 • diploma SSS , VKV ili KV  mašinskog ili drugog tehničkog smjera,
 • poželjno iskustvo rada na istim ili sličnim poslovima.

Posebni uslovi za radno mjesto  kontrolor za radiografiju i ultrazvuk

 • -diploma SSS , VKV ili KV mašinskog , ili drugog tehničkog smjera,
 • kopiju vozačke dozvole B kategorije  (nije uslov),
 • Poželjno posjedovanje certifikata o osposobljenosti i prethodno radno iskustvo,
  ali nije obavezno.

Posebni uslovi za radno mjesto diplomirani pravnik

 • diploma visoke stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova),
 • poznavanje rada na računaru (Word, Excel, i dr.).

Prijave nа konkurs, zajedno sa dokazima i biografijom, mogu se dostaviti na e-mail: kadrovska.sluzba@bosnamontaza.com, lično ili putem pošte na adresu ’’Bosnamontaža’’ a.d. Prijedor, Rudnička bb, 79101 Prijedor. Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 052/232-680 svakog radnog dana od 08:00 – 15:00 časova. Rok za prijavljivanje kandidata je do popune radnih mjesta.

Uprava  Društva